Nu byggs 96 vårdplatser för psykiatrisk vård på Nacka Sjukhus

I höst öppnar Psykiatri Södra Stockholm 96 nybyggda vårdplatser för psykiatrisk heldygnsvård.

De nybyggda lokalerna ger förutsättningar för utvecklade arbetssätt med tryggare, säkrare och effektivare vård-/och arbetsmiljöer. Att arbeta personcentrerat finns med som en del i planen för Framtidens hälso- och sjukvård.

Med fler och mindre teamexpeditioner på avdelningarna kan personalen interagera med patienten på ett nytt sätt. Samtidigt respekteras patientens integritet med fler enkelrum och möjlighet att låsa om sig och låsa in sina tillhörigheter.

De nya lokalerna präglas av ljus med väl genomtänkta detaljer som främjar patientens självständighet, ger säkerhet för såväl patienter som personal samt möjliggör att arbeta mer personcentrerat. De bjuder på öppna ytor men även rum för såväl aktivitet som lugn.


Nacka sjukhus kommer att ha 6 nybyggda avdelningar med 16 vårdplatser per avdelning. Totalt blir det 96 vårdplatser för psykiatrisk heldygnsvård.

Nu startar Psykiatri Södra Stockholm rekryteringen av nya medarbetare till de nya avdelningarna på Nacka sjukhus. 

Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri. Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram och vi satsar fortsatt ambitiöst på utvecklingsarbete i områdena patientsäkerhet, personcentrering, vårdprocesser och naturligtvis personalen. Vi är ca 700 engagerade och stolta medarbetare som vill kunna erbjuda våra patienter en god, säker och jämlik vård.  

Varmt välkommen till Psykiatri Södra Stockholm!