Egenerfarna medarbetare stöttar patienter i heldygnsvården

"För många patienter är det ett stöd att bara få sitta och surra med någon som varit i samma situation", Vladimir Simai, MB.

Medarbetare med brukarerfarenhet, MB, är en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning, som själv varit patient i heldygnsvård, och som anställts med erfarenheten som formellt kompetenskrav.

Sedan december 2015 tjänstgör de tre medarbetarna Cornelia Flood, Ann-Sofi Olsson och Vladimir Simai vid psykosavdelning Ytterö i Farsta och psykiatrisk avdelning 32 i Nacka. Ytterligare en MB, Åsa Höij, är precis nyanställd och på väg in i den nya rollen.
Ann-Sofi Olsson, MB

Ann-Sofi, MB, arbetat sedan projektstarten i december 2015.

- Jag trodde i början att det skulle kunna vara lite motstånd från personalgruppen men så det har det inte blivit. Vår närvaro är uppskattad.  Vi har kommit i gång med kreativa verkstäder och tillfällen för sällskapsspel. Med hjälp av fysioterapeuten har vi även kommit igång med morgonsträck (lättare form av morgongymnastik/rörelser). Jag har även varit involverad i att vi infört en vårdhund på avdelningen.  Ett flertal patienter har uppskattat att jag själv har egen erfarenhet av att ha legat inlagd. Flera patienter har påpekat att det är bra att psykiatrin satsar på att anställa personer med egen erfarenhet. Många har frågat hur jag hanterade olika situationer när jag var patient. Viktigt för mig har då varit att delge min egen erfarenhet men också poängterat att det finns olika hanteringsstrategier, och att det viktigaste är att patienten själv tillsammans med sin vårdkrets kommer fram till vad som är bäst för hen.

Cornelia Flood, MB psykosavdelning Ytterö

Cornelia Flood, arbetat sedan projektstarten December 2015.

- Jag var orolig över hur övrig personal skulle se på funktionen MB, att det skulle uppfattas som något negativt, att våra samtal med patienterna skulle riskera att försämra dem.  Att det skulle bli negativa samtal, att fokus skulle ligga på det sjuka, och inte på återhämtningen. Men det har enbart blivit positiva samtal där vi har pratat om vad som fungerat för mig och vad som kanske kan vara till hjälp för andra. Jag upplever också att det finns ett värde för arbetsplatsen att ha MB då jag haft flera givande samtal med omvårdnadspersonalen. Det känns positivt att de vågar fråga om mina erfarenheter och vad det var jag uppskattade i bemötandet från personal under min tid i heldygnsvården.

Vladimir Simai, MB psykiatrisk avdelning 32 Nacka

Vladimir Simai, arbetat sedan projektstarten december 2015.

En stor del i MBs uppdrag är att erbjuda och genomföra aktiviteter i heldygnsvården.  Förutom dessa schemalagda aktiviteter är MB även en resurs för social gemenskap.

Promenader

– Promenader stärker både kropp och själ. Jag försöker alltid motivera patienterna att åtminstone gå en runda runt huset.

Orkar man lite längre och vill komma ut i skog och mark ligger många idylliska områden i närheten och väntar.

Morgonsamling

MB ansvarar även för morgonsamling och kreativ verkstad. På morgonsamlingen går man igenom vad som händer på avdelningen under dagen.

– På morgonsamlingarna brukar jag också läsa en dikt. Litteratur i allmänhet och dikter i synnerhet har för mig varit ett stöd.

Kreativ verkstad

På kreativ verkstad kan man exempelvis färglägga mandalamönster, måla med akrylfärger, tillverka smycken och göra mycket annat.

- När man till exempel gör ett armband kan det vara mycket lättare att prata om det som är svårt. Det är som om koncentrationen man tvingas uppbåda frigör krafter att lyfta svåra saker.

 Åsa Höij, nyanställd MB på psykosavdelning Ytterö

Åsa, du ska börja arbeta som ny MB. Vad har du för tankar?

- Jag tycker det är spännande och utmanande. Det är ett viktigt arbete. När jag själv var inlagd de första gångerna fanns både arbetsterapi och promenader men det togs bort efter ett tag. Sista gången jag var inlagd fanns ingenting att göra på den avdelningen. Man blir ju inte friskare för att man har tråkigt. Det är bra att ha förebilder på avdelningen som har återhämtat sig och som faktiskt arbetar där, så man kan se att det finns en framtid. I början trodde jag att jag inte skulle komma ut från sjukhuset, som att jag skulle vara där resten av livet. Det var svårt att se jag hade en framtid när jag var inlagd. Ingen pratade med mig om det, att jag faktiskt skulle komma hem.  Jag hoppas att jag ska kunna bidra med en mer återhämtningsinriktad vård.

Målet med uppdraget

Projektets huvudmål är att i högre grad kunna tillgodose de önskemål patienter lyft fram i de patientforum verksamheten genomför sedan flera år. Att få möjlighet att komma ut från avdelningen med gemensamma eller enskilda promenader, att kunna göra något med händerna och sinnet. Att bryta åtminstone lite av den tristess och känsla av väntan och förvaring som man kan uppleva i heldygnsvården. Egentligen är det självklarheter men dagens psykiatri är mer komplex än tidigare och då trycket på psykiatrin också är väldigt stort hinner man oftast inte med detta.

Under våren kommer vi att anställa ytterligare medarbetare med egen erfarenhet. Projektet kommer att fortsätta hela 2016 och vi hoppas på att det fortgår ännu längre.

Medarbetare med brukarerfarenhet är ett gemensamt projekt mellan Psykiatri Södra Stockholm och Norra Stockholms psykiatri.

Text och bild: Anders Thorgren, projektledare för MB-projektet i Psykiatri Södra Stockholm.