Vi söker medarbetare som vill vara med och skapa framtidens psykiatrivård!

Våra kompetenta medarbetare är vår viktigaste resurs i vår strävan att bli kliniken som är ett ledande föredöme inom svensk psykiatri. Ta chansen du också till ett spännande arbete där det är du som gör skillnad! Varmt välkommen till oss!

Psykiatri Södra Stockholm är en utvecklingsfokuserad klinik belägen med sina 20 enheter i södra delen av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Kliniken tillhandahåller psykiatrisk vård på specialistnivå i öppen och heldygnsvård till
vuxna.

Vi betonar tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram och satsar på fortsatt utvecklingsarbete i områdena patientsäkerhet, kvalitet, produktion, medarbetare och ekonomi.

Här nedan tar vi upp några av alla de spännande områden vi arbetar med.

Personcentrerad vård         

Personcentrerad vård är ett förhållningssätt. Det handlar om att arbeta utifrån en värdegrund där patienten möts som en person som är aktivt delaktig i sin egen vård. Just nu håller vi på att implementera arbetssättet på våra heldygnsvårdavdelningar.  

 

Processorientering

I SLSO vuxenpsykiatri finns standardiserade vårdprocesser för olika diagnoser.
Syftet med standarderna är att samtliga patienter ska få vård:

            • som leder till snabbast tillfrisknande

            • enligt evidens och regionala vårdprogram 

            • av samma standard inom hela SLSO

            • som är värdebaserad

            • som ger en långvarig effekt

            • som är kostnadseffektiv

 

Lugna rummet

Lugna rummet är ett rum som erbjuder en avkopplande miljö för patienter. I rummet finns hjälpmedel för att stimulera sinnena syn, hörsel, känsel och doft. Där finns en avslappningsfåtölj, fototapet med skogsmotiv, ljusdimmer, avkopplande musik eller ljud från naturen, olika typer av täcken och doftlappar.

 

BISAM

BISAM är en förkortning av Brukarinflytandesamordnare. Psykiatri Södra Stockholm var först ut i Stockholm med att anställa BISAM. Syftet med BISAM är att ta tillvara brukarnas röst, i samarbetsformer, bevaka och utveckla brukarnas rättigheter och möjligheter. Patientforum är en kanal att fånga upp vad brukarna tycker om vården.

 

Barnperspektiv

När en förälder blir psykiskt sjuk påverkas hela familjen och livet blir oförutsägbart. Barn märker att något inte är som det brukar vara i familjen. De försöker förstå vad som händer och om de inte får tydlig information kan fantasin ta över. Psykiatri Södra Stockholm var först med att introducera en Barnsamordnare. En barnsamordnare har till syfte att lyfta barnperspektivet i den psykiatriska vården.

  

Självvald inläggning

innebär att en sängplats finns tillgänglig på en avdelning enligt överenskommelse mellan patienten och ansvarig personal. Inläggningen sker på patientens initiativ och är kortvarig.

  

Bergenmodellen

Psykiatriska vårdavdelningar är en av de mest utsatta arbetsmiljöerna för hot och våld. Bergenmodellen är en övergripande metod för att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar. Syftet med modellen är att skapa en miljö och vård som fungerar på bästa möjliga sätt för både patienter och
personal.

  

Psykiatrisk avdelning Ytterö 2

Nu öppnar vi en ny enhet i Farsta, Psykiatrisk avdelning Ytterö 2. Enheten är ett samarbete mellan Stockholm samtliga vuxenpsykiatriska kliniker. Avdelningen vänder sig inte enbart till en målgrupp eller patienter som lider av en specifik diagnos. Det kan handla om patienter som behöver bedömning av funktionsnivå eller befinner sig i väntan på lösningar av olika karaktär såsom sociala, ekonomiska, stabiliserande och observerande sådana.  Det finns tolv platser på avdelningen varav en plats är vikt för ”Självvald inläggning”.  

  

Nya Nacka - 96 vårdplatser

Nacka närsjukhus byggs just nu om för att bemöta framtidens behov av psykiatrisk heldygnsvård. Det är ett helt nytt sätt att bygga framtidens vårdrum på.

 

 

Vad vi kan erbjuda dig!


Hos oss arbetar du med patient fokus. Det du gör på arbete varje dag förändrar många människors liv.

Inom Psykiatri Södra Stockholm arbetar över 650 medarbetare inom olika professioner.

Vi delar alla värdegrunden av att ge en god, högkvalitativ professionell vård i en positiv respektfull miljö. Vi arbetar för att skapa en bättre vardag för våra patienter och deras närstående. Patientens fokus är vår ledstjärna! 

Att lära av varandra och hitta bra arbetsformer är viktigt för att på bästa sätt kunna möta varje individ som kommer till oss. 

Vi uppskattar att människor är olika och ger dig möjlighet att utveckla dina egna intresseområden i ditt arbete.

Det finns goda möjligheter för dig som till exempel är legitimerad sjuksköterska att få vidareutbildningen till specialistsjuksköterska i psykiatri betald under anställningen hos oss.

Vi erbjuder flextid samt en intjänande bonus på upp till 40 timmar per år att ta ut i ledighet/pension/pengar efter årsskiftet.

Vi vill att våra medarbetare ska må bra och erbjuder en friskvårdstimme varje vecka samt ett årligt friskvårdsbidrag.

Varmt välkommen till Psykiatri Södra Stockholm!

Här hittar du våra lediga jobb!