Medicinskt ansvarig läkare till ny akutpsykiatrisk avdelning Nacka sjukhus

I höst öppnar Psykiatri Södra Stockholm 96 vårdplatser för psykiatrisk heldygnsvård. Vi söker dig som vill vara med och bidra till framtidens psykiatri.

Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri. Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram och vi satsar fortsatt ambitiöst på utvecklingsarbete i områdena patientsäkerhet, personcentrering, vårdprocesser och naturligtvis personalen.

Vi är ca 700 engagerade och stolta medarbetare som vill kunna erbjuda våra patienter en god, säker och jämlik vård.

Varmt välkommen med din ansökan!