Medicinskt ledningsansvarig läkare till akutpsykiatriska avdelning i Haninge

Vi söker dig som är nyfiken på att arbeta i en utvecklingsfokuserad organisation med spännande möjligheter.

På psykiatrisk avdelningarna 1 och 2 i Haninge finns totalt 31 vårdplatser som ligger naturskönt beläget i Haninge med närhet till Handens centrum.  
Patienterna har olika typer av psykisk ohälsa och därmed olika behov av vård och behandling.

Vi betonar värdet av evidensbaserad diagnostik och behandling, och för att säkerställa kvalitet och jämlik vård vägleds insatserna och arbetet av diagnosspecifika vårdprocesser.

Patienterna vårdas av medarbetare i professionella team som består av skötare, sjuksköterskor, kurator, fysioterapeut, psykolog, medicinsk sekreterare och läkare som alltid har patientens bästa i fokus.