Nytänkande farmaceuter till psykiatriska avdelningar i Nacka sjukhus

Vi ser att du är intresserad av att driva och utveckla farmaceutrollen och verka för att läkemedelsförsörjningen på avdelningarna optimeras. Genom kontinuerlig närvaro i vården kommer du att bidra till att vårdpersonalen får tillgång till värdefullt farmaceutiskt stöd och det finns goda möjligheter att tillsammans med kollegor och arbetsledning, utefter vårdens behov, vara med och utveckla läkemedelsförsörjningen och hitta nya sätt att öka värdet för vårdpersonal och patienter.