Överläkare till akutpsykiatri i nybyggda vårdavdelningar på Nacka sjukhus

Vi arbetar i multiprofessionella team där patientens integritet och autonomi är i fokus. Vi ser undervisning, utveckling och forskning som mycket viktiga komplement till sjukvården. Vetenskapligt intresse är meriterande, välkommet och understöds.