Mer hjälp vid autismspektrum

Här hittar du mer hjälp som du som har något autismspektrum kan få.

Stöd från kommunen 

Du som har ASD kan ansöka om stöd hos din kommun. Du kan till exempel få hjälp med kontaktperson, boendestöd och sysselsättning.

Stödet utgår från ditt hem men du kan också få hjälp utanför hemmet med sånt som är viktigt i din vardag. Kontakta din hemkommun så får du veta hur du ansöker.

Stöd vid arbete och studier

Du som har ASD har möjlighet att få en del hjälp och stöd i arbetslivet och om du vill studera:

  • Arbetsförmedlingen kan ge stöd för att hitta ett arbete som passar dig. Personalen där kan också hjälpa till att tillsammans med arbetsgivaren diskutera hur din arbetssituation kan anpassas.
  • På Komvux kan du som är vuxen få en del stöd och anpassning av studier på gymnasie- och grundskolenivå. Hur stödet ser ut varierar. Kontakta Komvux i din kommun för mer information.
  • På Lärvux kan du som har inlärningssvårigheter på grund av en funktionsnedsättning få anpassad undervisning. Kontakta Lärvux i din kommun eller i Stockholm stad för mer information.
  • Många folkhögskolor har utbildningar och kurser som är anpassade för dig som har ASD.
  • Universitet och högskolor har samordnare som kan ge stöd och underlätta studierna. Läs mer på studeramedfunktionshinder.nu. Vänd dig till den skola du är intresserad av för att få veta mer.

Boktips om autismspektrum

  • På ett annat sätt. Av Paula Tilli. Sivart förlag (2013).
  • Vardagsliv med Aspergers syndrom. Av Carolina Lindberg & Malin Valsö. Gothia fortbildning (2013).
  • Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom: normala, geniala, nördar? Av Christoffer Gillberg. Studentlitteratur (2011).