Mer hjälp vid emotionellt instabilt personlighetssyndrom

Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få om du har ett emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS).

Dagliga rutiner

Prata med din behandlare om du behöver stöd när det gäller matvanor, motion, sömn eller att skapa struktur i vardagen. Du kan få recept på fysisk aktivitet om du behöver hjälp att komma igång att motionera. Har du svåra sömnproblem kan till exempel sömnskola och tyngdtäcke hjälpa.

Närstående kan ge stöd

Det är bra att involvera dina närstående i behandlingen. Om du berättar hur du mår blir det lättare för dem att ge dig stöd.

Viktigt med krisplan

Tillsammans med din behandlare och dina närstående får du göra en krisplan där ni listar tidiga tecken på din sjukdom. Planen ska innehålla information om vad du och dina närstående ska göra och vart ni ska vända er för att få hjälp om du börjar må sämre igen.

Heldygnsvård

Om du skulle må akut sämre kan du behöva bli inlagd på en avdelning. Där finns personal som kan hjälpa dig när det känns extra svårt. Om det behövs kan de snabbt ändra eller komplettera din behandling. Närstående är välkomna att besöka dig om du godkänner det.