Om bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom innebär oftast att vara manisk och deprimerad i perioder. Mellan perioderna brukar man må bra och kan ofta leva som vanligt. Perioderna med depression eller mani kan vara olika långa och återkomma olika ofta. I vissa fall kan man ha en blandning av både maniska och depressiva symtom.

Vanliga symtom vid mani

Minskat behov av sömn, ökad energi, upprymdhet, extremt stort självförtroende, att lätt bli irriterad, bete sig omdömeslöst och ta risker. Vid svår mani kan man ibland bli aggressiv.

Vanliga symtom vid depression

Minskad energi, nedstämdhet, dålig självkänsla, problem med sömnen, kraftigt minskad eller ökad aptit, svårigheter att koncentrera sig, känslor av hopplöshet eller självmordstankar.

De vanligaste typerna av bipolär sjukdom

  • Bipolär typ I innebär att man växlar mellan depression och mani. Under maniska perioder får en del även vanföreställningar eller tillfälliga psykoser. Diagnosen kallades tidigare för manodepressiv sjukdom.
  • Bipolär typ II är en mildare form av bipolär sjukdom då man växlar mellan depressioner och en mildare form av mani, så kallad hypomani.

Bipolär sjukdom har man ofta hela livet men man kan vara symtomfri och leva som vanligt. Med åren brukar sjukdomen också bli lättare att hantera. Det beror ofta på att man har fått en behandling som fungerar samtidigt som man lärt sig hur man ska ta hand om sig själv för att minska symtomen.

Det här kan du göra själv

För dig som har en bipolär sjukdom är det extra viktigt att ta hand om din hälsa och inte stressa. Det kan göra att symtomen minskar och blir lättare att hantera.

  • Regelbundna vanor hjälper. Att äta på samma tider samt att gå upp och gå och lägga sig ungefär samma tid varje dag är en bra grund.
  • Att motionera är bra. Du kan till exempel promenera eller cykla. När du rör på dig bildas ämnen i kroppen som ger lugn och välbefinnande. Det blir också lättare att koncentrera sig.
  • När du mår dåligt är det extra viktigt att du är försiktig eller slutar helt med alkohol och inte använder droger.

Boktips om bipolär sjukdom

  • ”Mitt galna liv - en memoar om psykisk sjukdom”. Av Arvid Lagercrantz. Lind & Co (2013).
  • ”Bron blev inte slutet”. Av Solveig Johansson. Atremi (2006).