Utökad utredning av emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)

Basutredningen tyder på att du kan ha på ett emotionellt instabilt personlighetssyndrom (tidigare kallad borderline personlighetsstörning). Du har därför blivit erbjuden en utökad utredning som kan visa om dina besvär beror på EIPS eller inte.

Varför?

Med en diagnos kan du få en förklaring till dina svårigheter och veta vilka behandlingar som kan hjälpa dig.

När?

Den utökade utredningen påbörjas så snart som möjligt efter att basutredningen. För det mesta ingår minst två besök. Väntetiden varierar. Du kan fråga personalen som gjorde basutredningen om hur länge du kommer att få vänta.

Var?

För det mesta görs den utökade utredningen på samma ställe som du gjort basutredningen. Du kan också få tider på någon annan mottagning inom psykiatrin.

Vem?

Du kan få träffa ny personal när du gör den utökade utredningen. Det är oftast en läkare och/eller psykolog som håller i utredningen. Du får gärna ta med någon du känner. Det kan vara ett bra stöd för att komma ihåg olika saker.

Hur?

Den utökade utredningen bygger på basutredningen. Resultaten från de båda utredningarna vägs ihop och analyseras av en läkare som ställer diagnos. Läkaren bedömer också om du behöver utredas för något annat sjukdomstillstånd.

Självskattning

Precis som under basutredningen får du fylla i formulär där du värderar (skattar) dina besvär. Det är viktigt att du gör det i lugn och ro och när du inte mår som sämst. Detta för att vi ska kunna bedöma hur du brukar uppleva och reagera i olika situationer i din vardag.

Intervju

En viktig del av utredningen består av en fördjupad intervju som utgår från dina självskattningar.

Provtagning

Om du inte lämnat blodprov nyligen får du göra det. Blodprov tas eftersom vissa vissa besvär kan ha fysiska orsaker.

I utredningen ingår även frågor om alkoholvanor och droger samt ett drogtest. Anledningen är att alkohol och droger kan göra att besvären blir värre och försvåra behandlingen.

Vad händer sen?

När utredningen är färdig går vårdpersonalen igenom resultaten tillsammans med dig. Om den visar att du har EIPS blir du erbjuden lämplig behandling. Om du inte har EIPS kan du få remiss för att göra en annan utredning eller för att få behandling för dina symtom.