Mer om EIPS

EIPS innebär att ha starka känslor som snabbt kan förändras. Man kan också känna sig osäker på vem man är. Det gör det svårt att hantera sina känslor och kontrollera sina impulser.

Symtomen leder ofta till svårigheter i vardagen och i relationer, något som ofta ger ångest. Det är vanligt att försöka dämpa de obehagliga känslorna på olika sätt men det kan leda till olika typer av missbruk och ibland självskadebeteende.

Att få diagnosen EIPS innebär inte att man alltid kommer att ha den. Symtomen är ofta starkast hos unga och minskar när man blir äldre. Det finns också behandlingar som hjälper personer med EIPS att hitta sätt att hantera sina känslor. När man inte inte längre har kvar de svårigheter som ingår i diagnosen kan den avskrivas.

Det här kan du göra själv

För dig som har en känslomässig sårbarhet är det extra viktigt att ta hand om din hälsa och ha struktur i vardagen. Det kan göra att symtomen minskar och blir lättare att hantera. De här råden kan du ha nytta av både under utredningen och senare när du får behandling.

 • Regelbundna vanor hjälper. Att äta på samma tider samt att gå upp och gå och lägga sig ungefär samma tid varje dag är en bra grund.
 • Att motionera gör ofta att man mår bättre. Du kan till exempel promenera eller cykla. När du rör på dig bildas ämnen i kroppen som ger lugn och välbefinnande.
 • Att undvika alkohol och avstå från droger är viktigt eftersom de kan förvärra symtomen.
 • Berätta gärna hur du mår och vilka svårigheter du har för vänner och familj. Då blir det lättare för dem att förstå vad du går igenom och vara ett stöd för dig.

Hantera jobbiga känslor

Att prata om hur du mår med någon i din närhet kan hjälpa dig att hantera obehagliga känslor. Du kan också uttrycka dina tankar och känslor genom att skriva eller skapa bilder.

Du kan försöka distrahera dig med något som inte är dåligt för dig själv eller andra. Det kan vara att ta en promenad, titta på film eller lyssna på musik. Vad som fungerar är individuellt.

På föreningen Shedos webbplats finns en så kallad färdighetslista med fler tips på vad du kan göra för att hantera och minska obehagliga känslor.

Listan finns också som en app du kan ladda ner till mobilen. Läs mer på shedo.se/stod/fardighetslista.

Boktips om EIPS

 • "Att leva ett liv, inte vinna ett krig" Av Anna Kåver. Natur & Kultur (2007).
 • "Himmel och helvete och allt däremellan: Om känslor. Av Anna Kåver." Natur & Kultur (2009).
 • "Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro" Av Åsa Nilsonne. Natur & Kultur (2007).

Vill du veta mer?

Här är några bra länkar!

 • 1177 Vårdguiden hittar du information om EIPS och vad du kan göra för att må bättre. 
 • Snorkel har information om nedstämdhet, oro och ångest samt vad man kan göra för att må bättre. Riktar sig främst till unga. Läs mer på snorkel.se
 • UMO riktar sig till dig som är mellan 13 och 25 år. Här kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Läs mer på umo.se
 • Nationella självskadeprojektet samlar bland annat aktuell kunskap om självskadebeteende. Läs mer på nationellasjalvskadeprojektet.se