Om tvångssyndrom

Tvångssyndrom kallas även OCD som är en förkortning av engelskans Obsessive Compulsive Disorder. Sjukdomen kan bestå av tvångstankar och tvångshandlingar. Tankarna är ofrivilliga och mycket obehagliga.

Vanliga symtom är rädsla för att skada andra eller sig själv, oro för smuts, svårigheter att slänga saker samt sexuella tvångstankar. Vanliga tvångstankar är: tänk om det börjar brinna, tänk om jag slängt något viktigt…

Många försöker minska obehaget och rädslan från sina tvångstankar genom att utföra olika handlingar, som då kallas för tvångshandlingar. Vanliga tvångshandlingar är överdriven handtvätt, upprepade kontroller av spis, kranar med mera innan man går ut och att upprepa, räkna eller ordna saker efter ett visst mönster.

Upplevd fulhet – dysmorfofobi

Dysmorfofobi (BDD) innebär att man är fixerad vid en upplevd defekt i utseendet, oftast hud, hår eller näsa. BDD är en förkortning av engelskans Body Dysmorphic Disorder.

Sjukdomen har likheter med tvångssyndrom och kan ofta behandlas på liknande sätt. En skillnad är att de som har BDD ofta inte förstår att de är sjuka och därför inte söker hjälp.

Det här kan du göra själv

För dig som har psykiska besvär är det viktigt att ta hand om din hälsa. Det kan göra att tvångstankarna och tvångshandlingarna minskar eller blir lättare att hantera. 

Det här kan du göra för att må bättre:

  • Att äta på regelbundna tider, sova 7-8 timmar per natt och motionera regelbundet är en bra grund.
  • När du mår dåligt är det extra viktigt att du är försiktig med eller helt låter bli att dricka alkohol.
  • Försök att inte undvika situationer som framkallar tvångstankar och tvångshandlingar. Att undvika situationerna gör oftast att problemen blir större.
  • Om du lär dig mer om tvångssyndrom blir det lättare för dig att prata med vårdpersonalen och delta i behandlingen. Dessutom underlättar det när du berättar om problemen för dina närstående.
  • Att fokusera på något annat kan hjälpa dig att stå emot tvånget. Det kan vara att gå på en promenad, lyssna på musik eller något annat som fungerar för dig.

Vill du veta mer?

På 1177 Vårdguiden hittar du mer information om olika tvångssyndrom och tips på vad du kan göra för att må bättre. 

Boktips om tvångssyndrom

  • Fri från tvång. Av Mia Asplund och Elin-Love Rosengren. Natur & Kultur (2012).
  • Tvångssyndrom - OCD: nycklar på bordet. Av Susanne Bejerot. Studentlitteratur (2011).
  • Tvångssyndrom – om orsaker och behandling i ett beteendeterapeutiskt perspektiv. Olle Wadström. Psykologinsats (2008).