Tack för dina synpunkter!

Dina synpunkter är nu skickade och kommer att tas om hand av vår registrator. Har du fyllt i kontaktuppgifter kommer du sedan att bli kontaktad.

Tack än en gång för att du bidrar till att göra vår verksamhet bättre!

Med vänlig hälsning

Psykiatri Södra Stockholm