För vårdgivare och samarbetspartner

Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund är Psykiatri Södra Stockholms remissinstans.

Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund är Psykiatri Södra Stockholms remissinstans.

Du som är vårdgivare och vill remittera en patient till oss är välkommen att göra det via journalsystemet TakeCare. Du skickar remissen till Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund. Telefon för bokning av akuta besök görs till Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund.

Även om det inte föreligger remisstvång för psykiatrisk vård på specialistnivå är det oftast lämpligt att första bedömning och remittering sker inom primärvården.

Remisser i pappersform ställs till:
Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund
Tideliusgatan 22, 1tr
118 69 Stockholm