Öppenvård

Till en psykiatrisk specialistmottagning kommer du för att träffa en läkare eller en specialist inom psykiatri.

Inom Psykiatri södra Stockholms har vi flera mottagningar som är specialiserade på olika typer av diagnoser.

För konsultation, bedömning samt ställningstagande till vård hos oss ska du kontakta Jour- bedömning-& konsultationsenheten Rosenlund.