Öppenvård

Till en psykiatrisk specialistmottagning kommer du för att träffa en läkare eller en specialist inom psykiatri.

Inom Psykiatri Södra Stockholms har vi flera mottagningar som är specialiserade på olika typer av diagnoser.

För konsultation, bedömning samt ställningstagande till alla externa vårdbegäran ska du kontakta Jour-bedömning-& konsultationsenhet Rosenlund.