Jour-, bedömnings- &  konsultationsenhet Rosenlund

I en akut nödsituation ring alltid 112.

Akut psykiatrisk specialistvård för dig över 18 år, alla dagar 8-22

Jour- bedömning och konsultationsenheten (JBK) Rosenlund erbjuder bedömning, utredning och rådgivning. Vi tar emot inbokade besök, vid behov hänvisar vi till rätt vårdinstans, till exempel din vårdcentral. Är du i behov av recept eller läkarintyg så vänder du dig till din vårdcentral.

Om du redan har en pågående kontakt med någon inom psykiatrin skall vända dig till den kontakten.

Vägledning för remiss

Vägledningsdokument för Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Socialtjänst, BUP och Kvinnoklinken angående remiss till Jour-, bedömnings- och konsultationsenheten Rosenlund (JBK) inom Psykiatri södra Stockholm, gällande gravida kvinnor och nyblivna föräldrar med psykisk sjukdom.