Jour-, bedömnings- &  konsultationsenhet Rosenlund

Akut psykiatrisk specialistvård för dig över 18 år, alla dagar kl. 08 – 22.

Vi erbjuder: Bedömning, utredning och rådgivning.
Vi tar emot inbokade besök, vid behov hänvisar vi till rätt vårdinstans, t ex vårdcentral.
Är du i behov av recept eller läkarintyg, vänder du dig till din vårdcentral, du som redan har en pågående kontakt med psykiatrin, skall vända dig dit.

Vägledningsdokument för remiss gällande gravida kvinnor och nyblivna föräldrar med psykisk sjukdom.

Vägledningsdokument för Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Socialtjänst, BUP och Kvinnoklinken angående remiss till Jour, bedömnings- och konsultationsenheten Rosenlund (JBK) inom Psykiatri Södra Stockholm, gällande gravida kvinnor och nyblivna föräldrar med psykisk sjukdom.