Neuropsykiatrisk mottagning Hagsätra

Välkommen till mottagning för neuropsykiatrisk utredning och behandling av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Vi utreder och behandlar neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du får också lära dig mer om de svårigheter diagnosen innebär.

I behandlingen ingår också i allmänhet behandling gällande sådan psykisk ohälsa som sammanhänger med den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen.

Rådgivning

Du är välkommen att kontakta Jour- bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund på telefonnummer 08-123 415 80 för rådgivning.