Psykiatrisk utredningsmottagning Rosenlund

Mottagningen är en remiss och bedömningsportal för Psykiatri Södra Stockholms öppenvårdssektion.

På mottagningen görs basutredning hos psykolog och läkare för att bestämma om du som patient är i behov av insatser via specialpsykiatrin eller om du ska få din vård någon annanstans.

När vi gör bedömningen att dina problem ska behandlas inom specialpsykiatrin skickas en remiss till rätt mottagning. Om det behöver göras en neuropsykiatrisk utredning, gör vi den hos oss.

I utredningsmottagningens uppdrag ingår,

  • Psykiatrisk läkarbedömning.
  • Psykiatrisk basutredning hos psykolog.
  • Neuropsykiatriska utredningar.

Psykiatrisk utredningsmottagning Rosenlund

Tideliusgatan 22, 2 tr
118 95 Stockholm
Telefon: 08-123 412 90

 

Planera din resa hit

Ta hjälp av SL för att planera din resa till oss.