Psykoterapienhet Rosenlund

Välkommen till Psykoterapienhet, Rosenlund.

Du kommer till Psykoterapienhet Rosenlund genom en remiss från någon av våra enheter inom Psykiatri Södra Stockholm.

Om du inte har en pågående kontakt med någon av våra enheter behöver du prata med din läkare i primärvården om ditt behov av psykoterapi. Även om det inte föreligger remisstvång för psykiatrisk vård på specialistnivå är det oftast lämpligt att första bedömning och remittering sker inom primärvården. Du kan också kontakta Jour- bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund. Du når dem på telefonnummer 08-123 415 80 där du kan göra en egenanmälan. Läs mer om Jour- bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund genom att klicka här.

Psykoterapienhet Rosenlund tar emot patienter som är i behov av psykoterapi. Psykoterapi är ett samlingsbegrepp för flera olika beprövade systematiska psykologiska behandlingsmetoder som utvecklats genom forskning och erfarenhet. Behandlingsmetoderna varierar beroende på vilka behov patient har. 

De flesta patienter som lider av ångest, depression, fobier eller andra psykiska besvär får oftast mycket god hjälp av psykoterapi. Vid behandlingen träffar patienten en legitimerad psykoterapeut.

Psykoterapienhet Rosenlund tillhandahåller också omfattande handledning till behandlare som bedriver psykoterapi på de olika mottagningarna inom Psykiatri Södra Stockholm.

Psykoterapienhet Rosenlund

Tideliusgatan 22 3 tr
118 95 Stockholm

 

Planera din resa hit

Ta hjälp av SL för att planera din resa till oss.