Psykoterapienhet Rosenlund

Välkommen till Psykoterapienhet, Rosenlund.

Vi tar emot patienter som är i behov av psykoterapi. Psykoterapi är ett samlingsbegrepp för flera olika beprövade systematiska psykologiska behandlingsmetoder som utvecklats genom forskning och erfarenhet. Behandlingsmetoderna varierar beroende på vilka behov patient har. 

De flesta patienter som lider av ångest, depression, fobier eller andra psykiska besvär får oftast mycket god hjälp av psykoterapi. Vid behandlingen träffar patienten en legitimerad psykoterapeut.

Psykoterapienhet Rosenlund tillhandahåller också omfattande handledning till behandlare som bedriver psykoterapi på de olika mottagningarna inom Psykiatri södra Stockholm.

Psykoterapienhet Rosenlund

Tideliusgatan 22 3 tr
118 95 Stockholm

Telefon
08-123 412 90

Planera din resa hit

Ta hjälp av SL för att planera din resa till oss.