Heldygnsvård

Heldygnsvården är både en möjlighet och säkerhet för dig som patient. Inom heldygnsvården är du inlagd på en avdelning och kan få en högre grad av omvårdnad och behandling när det behövs.

Inom heldygnsvården vårdas du endast en begränsad tid, alltifrån en dag till några veckor. På avdelningarna arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare. Det finns ofta även kuratorer och arbetsterapeuter kopplade till verksamheterna.

I heldygnsvården vistas personer oftast frivilligt. Ibland är frivillig vård inte möjlig och då kan i vissa fall vård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, bli nödvändig.

När krisen har lagt sig blir du utskriven från heldygnsvården och kan få fortsatt hjälp och stöd inom en öppenvårdsmottagning. Målet är att du ska få hjälp att tillfriskna så pass mycket att du kan avsluta din behandling hos oss.

Psykiatrisk avdelning Gubbängen

Lingvägen 125
122 45 Enskede
Telefon: 08-123 413 10           

Psykiatrisk avdelning Hagsätra

Hagsätra Torg 7B
124 73 Bandhagen
Telefon: 08-123 412 10

Psykiatrisk avdelning 1 Haninge

Anna Marias Väg 8                    
136 40 Haninge                           
Telefon: 08-123 416 10

Psykiatrisk avdelning 2 Haninge

Anna Marias Väg 8
136 40 Haninge
Telefon: 08-123 416 22

Psykiatrisk avdelning 32 Nacka

Nacka närsjukhus
Lasarettvägen 4                         
131 83 Nacka  
Telefon: 08-123 417 32

Psykosavdelning Södermalm

Tideliusgatan 26                         
118 69 Stockholm
Telefon: 08 123 415 90

Psykosavdelning Ytterö

Nykroppagatan 35                    
123 32 Farsta  
Telefon: 08-123 415 20    

Ytterö 2
Telefon: 08-123 415 05 eller 08-123 415 06