Äldrepsykiatri

Psykiatrisk avdelning 31 Nacka bedriver psykiatrisk slutenvård för patienter i behov av högspecialiserad äldrepsykiatrisk vård.

Individuell bedömning av varje patient görs med fokus på komplexiteten psykisk sjukdom och åldrande.

I anslutning till Psykiatrisk avdelning 31 Nacka finns också mottagningen för äldrepsykiatri. Mottagningen tar emot patienter som är i behov av psykiatrisk bedömning, utredning och tidsbegränsad behandling.

Heldygnsvården är både en möjlighet och säkerhet för dig som patient. Inom heldygnsvården är du inlagd på en avdelning och kan få en högre grad av omvårdnad och behandling när det behövs.

När krisen har lagt sig blir du utskriven från heldygnsvården och kan få fortsatt hjälp och stöd inom en öppenvårdsmottagning. Målet är att du ska få hjälp att tillfriskna så pass mycket att du kan avsluta din behandling hos oss.

Inom heldygnsvården vårdas du endast en begränsad tid, alltifrån en dag till några veckor. På avdelningarna arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare. Det finns ofta även kuratorer och arbetsterapeuter kopplade till verksamheterna.

I heldygnsvården vistas personer oftast frivilligt. Ibland är frivillig vård inte möjlig och då kan i vissa fall vård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, bli nödvändig.

Tvångsvård

All vård ska så långt det är möjligt vara frivillig. Men en person som är allvarligt psykiskt sjuk kanske inte inser att han eller hon behöver vård. Därför förekommer vård enligt tvångsvårdslagarna.