Psykosvård - avdelning

På våra två psykosavdelningar tar vi emot personer med misstänkt eller diagnostiserad psykossjukdom som är i behov av utredning, vård och behandling. Fortsatt behandling efter utskrivning sker på någon av våra två psykosmottagningar.

Om du får en psykos får du förändrad verklighetsuppfattning och vanföreställningar, till exempel att du kan känna dig styrd eller övervakad utan att vara det. Det är också vanligt att du kan höra röster som inte finns. Att verkligheten känns förändrad kan göra att du får ångest, blir deprimerad eller får ett avvikande beteende.   

En psykos kan komma plötsligt, men det vanligaste är att den utvecklas under en tid. Hur länge en psykos varar varierar också, en del får en psykos bara en gång, medan det hos andra är återkommande. Schizofreni är ofta en långvarig form av psykos.

Det som utlöser psykosen kan vara till exempel en chockartad upplevelse, drogpåverkan eller problem som har att göra med att bli vuxen.

 

Tvångsvård

All vård ska så långt det är möjligt vara frivillig. Men en person som är allvarligt psykiskt sjuk kanske inte inser att han eller hon behöver vård. Därför förekommer vård enligt tvångsvårdslagarna.