Utredning

För att kunna bedöma vilken vård du behöver gör vi en utredning av dina symtom och de besvär du har.

En basutredning med frågor om din livssituation ingår alltid. Den görs på samma sätt oavsett vem du träffar eller vilken mottagning du är på. 

Vi behöver också säkerställa att det inte är någon kroppslig sjukdom som är orsak till dina psykiska besvär. Därför får du ibland lämna blod- och urinprov och även andra undersökningar kan bli aktuella. 

När utredningen är färdig så gör läkaren en bedömning av ditt tillstånd och ställer en diagnos. Därefter hänvisar läkaren dig till behandling på den mottagning som passar bäst för dina behov. 

Utredningen kan också visa att du inte behöver behandlas inom psykiatrin, utan att du får bättre hjälp på din vårdcentral. 

Basutredning

Som ny patient hos oss erbjuder vi dig att göra en basutredning. Den innebär att vi tillsammans med dig kartlägger de besvär som du vill ha hjälp med, din livssituation och bakgrunden till dina problem. 

Frågor och svar

På 1177.se finns en faktabank med frågor och svar om psykiska sjukdomar och besvär. Du kan också ställa en egen fråga om du inte hittar det du söker efter.