Utvärdering

Mår du bättre? Kan vi bli bättre?

När du är patient hos oss så kollar vi hela tiden av hur du mår och om behandlingen fungerar för dig. Vi kanske behöver justera dosen på din medicin, eller du behöver någon annan form av behandling. 

Tillsammans med dig utvärderar vi din vårdplan för att se om det är något som behöver ändras eller om du behöver mer hjälp. 

Din åsikt är viktig för oss 

Du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på den vård du får hos oss. Vill du inte prata direkt med din behandlare så kan du kontakta verksamhetens ledning. Du kan vara anonym om du vill. 

Patientenkäter

Vartannat år får 15 000 slumpvis utvalda patienter inom vuxenpsykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde en patientenkät hemskickad. Vi tacksamma om du vill hjälpa oss genom att fylla i enkäten. Passar det inte bra för dig just då så kan du alltid be din mottagning att bli undantagen från patientenkäten. 

Så tycker patienterna om heldygnsvården

Alla som vårdas på en avdelning inom psykiatrin får när de skrivs ut erbjudande att fylla i en enkät vad de tycker om den vård som de har fått. Enkäten är anonym och det är självklart frivilligt att vara med. 

Här kan du se vad de patienter som hittills har fyllt i enkäten tycker. Den här rapporten uppdateras en gång per månad. 

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker om den som vård som du eller din närstående får hos oss. 

Utvärdering ger bättre vård

Kvalitetsregister är ett sätt för oss i sjukvården att på ett strukturerat sätt följa upp olika sjukdomar och förbättra behandlingen. Genom att delta bidrar du till en ännu bättre vård. 

Kvalitetsbokslut

Här kan du läsa vårt kvalitetsbokslut för 2018 med fokus på psykiatrin (öppnas i nytt fönster).

Kompassen: hur går det för oss?

På Psykiatrikompassen kan du följa resultat av psykiatrisk vård i Sverige.