Psykiatrisk jourmottagning Rosenlund

I en akut nödsituation ring alltid 112.

Akut psykiatrisk specialistvård för dig över 18 år, alla dagar 8-22

Psykiatrisk jourmottagning Rosenlund tar emot inbokade besök, vid behov hänvisar vi till rätt vårdinstans, till exempel din vårdcentral. Är du i behov av recept eller läkarintyg så vänder du dig till din vårdcentral.

Om du redan har en pågående kontakt med någon inom psykiatrin skall vända dig till den kontakten.

För vårdgivare och samarbetspartner - remissportal

Du som är vårdgivare och vill remittera en patient till oss är välkommen att göra det via journalsystemet TakeCare. Du skickar remissen till Psykiatrisk jourmottagning Rosenlund. Telefon för bokning av akuta besök görs till Psykiatrisk jourmottagning Rosenlund

Även om det inte föreligger remisstvång för psykiatrisk vård på specialistnivå är det oftast lämpligt att första bedömning och remittering sker inom primärvården.

Remisser i pappersform ställs till:
Psykiatrisk jourmottagning Rosenlund
Tideliusgatan 22, 1tr
118 69 Stockholm

Vägledning för remiss

Vägledningsdokument för Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Socialtjänst, BUP och Kvinnoklinken angående remiss till Jour-, bedömnings- och konsultationsenheten Rosenlund (JBK) inom Psykiatri södra Stockholm, gällande gravida kvinnor och nyblivna föräldrar med psykisk sjukdom.