Neuropsykiatrisk mottagning Hagsätra

Vi är en specialistpsykiatrisk enhet som tar emot patienter från 18 år för psykiatrisk utredning av adhd, autismspektrumtillstånd och utvecklingsrelaterade funktionsnedsättning

Vi erbjuder behandling till patienter med adhd och patienter med psykiatrisk samsjuklighet som kräver specialistpsykiatri vid autismspektrumtillstånd.

I första hand ges pedagogiska insatser i grupp med möjlighet till fördjupning. Vi erbjuder även ställningstagande till medicinsk behandling med centralstimulantia. All behandling utgår från en individuell vårdplan.


Rådgivning

Du är välkommen att kontakta Psykiatrisk jourmottagning Rosenlun på telefonnummer 08-123 415 80 för rådgivning.

Neuropsykiatrisk mottagning Hagsätra

Hagsätra Torg 7B
124 73 Bandhagen

Telefon: 08-123 412 00

Planera din resa hit

Ta hjälp av SL för att planera din resa till oss.