Psykiatrisk utredningsmottagning Rosenlund

Mottagningen är en remiss och bedömningsportal för Psykiatri Södra Stockholms öppenvårdssektion.

På mottagningen görs basutredning hos psykolog och läkare för att bestämma om du som patient är i behov av insatser via specialpsykiatrin eller om du ska få din vård någon annanstans.

När vi gör bedömningen att dina problem ska behandlas inom specialpsykiatrin skickas en remiss till rätt mottagning. Om det behöver göras en neuropsykiatrisk utredning, gör vi den hos oss.

I utredningsmottagningens uppdrag ingår:

  • Psykiatrisk läkarbedömning
  • Psykiatrisk basutredning
  • Neuropsykiatriska utredningar

Basutredningar görs av läkare och psykolog. Syftet är att kartlägga hur dina svårigheter och behov ser ut samt att bedöma var du bäst får din vård någonstans.

Om vi gör bedömningen att dina problem bör behandlas inom specialistpsykiatrin skickas en remiss till rätt mottagning. Om det behöver göras en neuropsykiatrisk utredning, gör vi den hos oss.

Hos oss arbetar det specialistläkare, psykologer, vårdsamordnare, medicinska sekreterare och administratör. Vi tar också emot studenter som arbetar hos oss under en del av sin utbildning, dessa har handledning av mer erfarna kollegor för att kunna garantera att du får den bästa möjliga vården.

För att komma till oss behöver du ha remiss, exempelvis från husläkare eller vårdcentral. Du kan också komma till oss efter internremiss från en mottagning inom Psykiatri Södra Stockholm om du ska genomgå en neuropsykiatrisk utredning.

För om- och avbokning av tider till basutredning eller om du är försenad till ditt besök (reception): 08 - 123 412 90

För kontakt gällande neuropsykiatriska utredningar (vårdsamordnare): 08 - 123 412 70

Psykiatrisk utredningsmottagning Rosenlund

Tideliusgatan 22, 3 tr (hiss finns)
118 95 Stockholm
Telefon: 08-123 412 90

 

Planera din resa hit

Ta hjälp av SL för att planera din resa till oss.