Mottagning för psykosvård

Psykiatri Södra Stockholm har två psykosmottagningar. Här tar vi emot patienter som är i behov av bedömning, utredning och behandling av psykossjukdomar.

Vad är en psykos?

Om du får en psykos får du förändrad verklighetsuppfattning och vanföreställningar, till exempel att du kan känna dig styrd eller övervakad utan att vara det. Det är också vanligt att du kan höra röster som inte finns. Att verkligheten känns förändrad kan göra att du får ångest, blir deprimerad eller får ett avvikande beteende.   

En psykos kan komma plötsligt, men det vanligaste är att den utvecklas under en tid. Hur länge en psykos varar varierar också, en del får en psykos bara en gång, medan det hos andra är återkommande. Schizofreni är ofta en långvarig form av psykos.

Det som utlöser psykosen kan vara till exempel en chockartad upplevelse, drogpåverkan eller problem som har att göra med att bli vuxen. 

Psykosmottagning Södermalm

Tideliusgatan 30
118 69 Stockholm
Telefon: 08-123 415 50

Psykosmottagning Gubbängen

Lingvägen 125
122 45 Enskede                          
Telefon: 08-123 413 00

Planera din resa hit

Ta hjälp av SL för att planera din resa till oss.