Varmt välkommen till Psykiatri Södra Stockholm

Varmt välkommen till Psykiatri Södra Stockholm

Vi erbjuder psykiatrisk vård på specialistnivå i öppen- och heldygnsvård för vuxna i Stockholms län.

videomöte

Träffa oss i ett videomöte

Videomöte är ett enkelt sätt att träffa oss när och där det passar dig. Du genomför videomötet tryggt och enkelt på din dator, läsplatta eller telefon via tjänsten Alltid öppet. 

Vi är en av Sveriges största psykiatriska kliniker och är ständigt i förändring och utveckling. Vill du vara med och bygga framtidens psykiatri så ska du söka jobb hos oss! 

Just nu finns det flera spännande tjänster lediga.

Vi ser fram emot att få träffa dig! Varmt välkommen till oss!

Organisationer som erbjuder stöd

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem, beroende och/eller ätstörningsproblem. Även du som är närstående kan ofta få bra hjälp.

Brukarråd

Alla kliniker inom närsjukvårdsområde Psykiatri i Region Stockholm ska ha ett brukarråd där företrädare för patientföreningarna och för verksamheterna möts för att diskutera aktuella frågor.

Varje brukarråd utser också en till två representanter som deltar i ett brukarråd för hela närsjukvårdsområdet, där övergripande frågor diskuteras.

Sveriges viktigaste jobb väntar på dig

Välkommen att jobba med oss på Psykiatri Södra Stockholm!