Telefonjourer

Många mår psykiskt dåligt under sommaren. Skulle det hända dig eller någon du känner är du välkommen att ringa till våra jourmottagningar. Där finns någon som lyssnar och som kan ge dig råd om hur du går vidare.

I höst öppnar Psykiatri Södra Stockholm 96 nybyggda vårdplatser för psykiatrisk heldygnsvård.

Stödorganisationer

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem eller beroende, samt till dig som är närstående

Stöd till barn

Psykiatri Södra Stockholm arbetar aktivt med barn som närstående till föräldrar med psykisk ohälsa. Vi har barnombud på alla enheter och en barnsamordnare för hela kliniken. 

Bli en av oss!

Våra kompetenta medarbetare är vår viktigaste resurs i vår strävan att bli kliniken som är ett ledande föredöme inom svensk psykiatri. Ta chansen du också till ett spännande arbete där det är du som gör skillnad! Varmt välkommen till oss!