Varmt välkommen till Psykiatri Södra Stockholm

Varmt välkommen till Psykiatri Södra Stockholm

Vi erbjuder psykiatrisk vård på specialistnivå i öppen- och heldygnsvård för vuxna i Stockholms län.

Vi är en av Sveriges största psykiatriska kliniker och är ständigt i förändring och utveckling. Vill du vara med och bygga framtidens psykiatri så ska du söka jobb hos oss!

Just nu söker vi enhetschefer, HR-konsult, läkare, patientsäkerhetshandläggare och några tjänster till.

Vi ser fram emot att få träffa dig! Varmt välkommen till oss!

videomöte

Träffa oss i ett videomöte

Videomöte är ett enkelt sätt att träffa oss när och där det passar dig. Du genomför videomötet tryggt och enkelt i din telefon eller läsplatta via appen Alltid öppet.

Hämta appen kostnadsfritt från AppStore eller GooglePlay. Du loggar in säkert med mobilt BankID.

Organisationer som erbjuder stöd

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem, beroende och/eller ätstörningsproblem. Även du som är närstående kan ofta få bra hjälp.

Kvinna som tänker

Krisstöd och råd

Utbrottet av covid-19 och de åtgärder som görs för att minska smittspridning kan av många upplevas som påfrestande, och kanske särskilt om du redan mår psykiskt dåligt.

Det är helt begripligt om du känner dig orolig, stressad eller bekymrad. Oron och stressen kan påverka ditt psykiska mående och göra att nya symtom uppträder.

Här kan du läsa mer om stöd och råd

Kvinna som ligger och vilar

Samlad information om coronaviruset

Här har vi sammanställt information kring coronaviruset covid-19.
Om covid-19

Brukarråd

Alla kliniker inom närsjukvårdsområde Psykiatri i Region Stockholm ska ha ett brukarråd där företrädare för patientföreningarna och för verksamheterna möts för att diskutera aktuella frågor.

Varje brukarråd utser också en till två representanter som deltar i ett brukarråd för hela närsjukvårdsområdet, där övergripande frågor diskuteras.