Läs din journal

Du har rätt att få läsa din journal och du kan också beställa kopior av den. 

För närstående gäller att du måste ge ditt samtycke om de ska få läsa din journal. Särskilda regler gäller för barn under 18 år och andra omyndiga. 

Så här gör du

Ta kontakt med din mottagning, avdelning eller den enhet som du varit på och tala om vilket tidsintervall i din journal du är intresserad av att läsa. Du behöver också ange ditt fullständiga namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Har du varit på flera olika mottagningar behöver du vända dig till var och en av dem. 

Kostnad

Har du en omfattande journal, eller om du önskar få den i flera exemplar, kan du få betala en kopieringsavgift för de kopior som du får.

Upp till nio sidor journalkopior kostar inget. Vid den tionde kopian utgår en expeditionsavgift på 50 kronor. Nästkommande kopior kostar två kronor styck.

Postförskott och rekommendationsavgift tillkommer.

Du har också rätt att en gång om året begära utdrag från alla register som du finns med i, utan att det kostar dig någonting.

Undantag

I enstaka fall och vid något särskilt tillfälle under din behandling kan det finnas starka medicinska skäl till att det inte är lämpligt att få tillgång till hela din journal.

Därför gör alltid din läkare en bedömning om journalen kan lämnas ut. Detsamma gäller om en närstående med ditt tillstånd ber att få kopia på din journal.

Det här är uteslutande av omtanke om dig och det måste finnas mycket starka skäl till att inte lämna ut en journal. Skulle du få avslag på att få ut din journal kan du överklaga det beslutet. Information om hur du gör det ska du få tillsammans med den skriftliga motiveringen till avslaget.

Du som är vårdnadshavare har i regel rätt att ta del av ditt barns journal, men när barnet blir äldre, i tonåren, krävs oftast att barnet ger sitt samtycke till det. Journalen lämnas inte heller ut om man misstänker att barnet far illa eller att vårdnadshavaren inte kan skydda barnet.

Beställning av närståendes eller någon annans journalkopior

Fullmakt från den personen vars journal beställningen gäller ska bifogas. Fullmakten ska specificera för vilken tidsperiod förfrågan gäller och skickas till aktuell vårdenhet. Beställaren ska uppvisa egen giltig legitimation. Om begäran kommer med post så ska en kopia på legitimationen bifogas. När vi fått in beställning sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan lämnas ut skickas dessa med rekommenderat brev till beställaren.