Vi erbjuder

Psykiatri Södra Stockholm erbjuder vård utifrån dina behov.

För att kunna bedöma vilken vård du behöver börjar vi med att göra en utredning av dina symtom och de besvär du har. När utredningen är klar så föreslår din behandlare en lämplig och tillgänglig behandling. 

Genom forskning vet vi att psykoterapi har lika god effekt som behandling med läkemedel när det gäller vissa psykiska problem. Många gånger blir du bäst hjälpt av en kombination av de båda. 

Vi kan erbjuda båda dessa behandlingsformer var för sig eller i kombination.