Förmåner

Som medarbetare hos oss har du flera förmåner. Här kan du läsa om några av dem.Flexibla arbetstider

Inom Stockholms läns sjukvårdsområde har vi flexibel arbetstid. Den ger dig möjlighet att själv påverka din arbetstid om och när arbetet tillåter.

Fri sjukvård

Vid besök på vårdcentral eller annan mottagning får du kostnaden för besöket återbetald. Vårdgivaren ska vara ansluten till Försäkringskassan.

Friskvård

Vi vill främja hälsa och välbefinnande hos våra medarbetare och har därför en generös inställning till friskvård. Som månadsanställd hos oss får du ett friskvårdsbidrag som du kan använda till olika friskvårds- och motionsaktiviteter. 

Löneväxling

Du har möjlighet att växla en del av din kontanta bruttolön till individuellt pensionssparande. Arbetsgivaren bidrar med 6-7 procent i bonus som tillägg på det löneväxlade beloppet. 

Semester 

Semesterlagen ger alla rätt till 25 dagars semester per år. Du som jobbar hos oss får ytterligare 6 dagar det år du fyller 40 år, det vill säga totalt 31 betalda semesterdagar. Det året du fyller 50 år får du ytterligare 1 dag, det vill säga totalt 32 betalda semesterdagar.

Avtalspension och försäkringar

Landstinget har ett kollektivavtal om tjänstepension som kompletterar den allmänna pensionen. Mellan 4 och 4,5 procent av bruttolönen kan du själv placera. 

Som medarbetare hos oss omfattas du också av olika försäkringar: tjänstegruppliv-, sjukdom- och arbetsskadeförsäkring.  

Extra ersättningar vid föräldraledighet

När du har arbetat hos oss i minst ett år får du ett föräldrapenningstillägg utöver den ersättning du får från Försäkringskassan.

Har du en lön som överstiger Försäkringskassans tak för sjukpenninggrundande inkomst och du har arbetat hos oss i minst 6 månader får du en extra ersättning, så kallad föräldralön.