Förnya recept

I de flesta fall är det enkelt att förnya recept.

Kontakta din mottagning på telefon eller via Mina vårdkontakter, och ange namn, personnummer, mobilnummer, adress samt vilket eller vilka receptbelagda preparat du vill förnya.

Vi går igenom inkomna receptförfrågningar varje dag. Ett tips är att du gör din förfrågan i god tid, helst en vecka innan din medicin tar slut.

När receptet är inlagt som e-recept kan du hämta ut det på valfritt apotek. Kontakta oss om receptet inte finns inlagt inom tre dagar.

När det gäller vissa läkemedel, och framför allt byte av läkemedel eller höjning av dos, kan läkaren kräva ett återbesök innan nytt recept utfärdas.

Tänk på att du aldrig ska kommunicera patientinformation via e-post. Skicka aldrig känsliga uppgifter som till exempel personnummer eftersom vi inte kan garantera sekretess. Använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster vid kontakt med din mottagning.