Akut hjälp

I en akut nödsituation ring alltid 112.

 Jour- bedömning och konsultationsenhet (JBK) Rosenlund  

Akut psykiatrisk specialistvård för dig över 18 år, alla dagar kl. 08 – 22.

Vi erbjuder: Bedömning, utredning och rådgivning. Vi tar emot inbokade besök, vid behov hänvisar vi till rätt vårdinstans, t ex vårdcentral. Är du i behov av recept eller läkarintyg, vänder du dig till din vårdcentral, du som redan har en pågående kontakt med psykiatrin skall vända dig dit.