Akut hjälp

I en akut nödsituation ring alltid 112.

Akut psykiatrisk specialistvård för dig över 18 år, alla dagar 8-22

Jour- bedömning och konsultationsenheten (JBK) Rosenlund erbjuder bedömning, utredning och rådgivning. Vi tar emot inbokade besök, vid behov hänvisar vi till rätt vårdinstans, till exempel din vårdcentral. Är du i behov av recept eller läkarintyg så vänder du dig till din vårdcentral.

Om du redan har en pågående kontakt med någon inom psykiatrin skall vända dig till den kontakten.