Akut hjälp

I en akut nödsituation ring alltid 112.

Akut psykiatrisk specialistvård för dig över 18 år, alla dagar 8-22

Psykiatrisk jourmottagning Rosenlund erbjuder bedömning och rådgivning. Vi tar emot inbokade besök, vid behov hänvisar vi till rätt vårdinstans, till exempel din vårdcentral. Är du i behov av recept eller läkarintyg så vänder du dig till din vårdcentral.

Om du redan har en pågående kontakt med någon inom psykiatrin skall du först vända dig till den kontakten.