Om oss

Psykiatri Södra Stockholm är en del Stockholms läns sjukvårdsområde som erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi. Vi erbjuder landstingsdriven psykiatrisk specialistvård för dig som bor i Stockholms län.

Våra enheter finns i stadsdelarna Enskede, Årsta, Vantör, Farsta, Skarpnäck, Södermalm samt i kommunerna Nacka och Haninge. Antalet invånare i området är cirka 580 000 och hos oss arbetar ungefär 700 personer.

Verksamheten är organiserad i två verksamhetsområden 

  • Sektion för psykiatrisk heldygnsvård
  • Sektion för psykiatrisk öppenvård

Öppenvården är uppdelad i fem diagnosgrupper

  1. Psykossjukdomar
  2. Affektiva sjukdomar
  3. Ångestsyndrom
  4. Personlighetssyndrom
  5. Neuropsykiatriska funktionshinder

I vår verksamhet finns en mottagning för unga vuxna (18-23 år), en jour- bedömnings- och konsultationsenhet samt en äldrepsykiatrisk mottagning. 

Vårdavdelningarna delas in i två specialiteter: Psykosvård och allmänpsykiatrisk heldygnsvård inklusive en äldrepsykiatrisk vårdavdelning. 

Vårdprocesser för respektive diagnos och den individuella vårdplanen utgöra grunden för allt vårdarbete och bygger på professionell kunskap och erfarenhet samt den enskildes och närståendes delaktighet.