Skriv ut den här sidan

Om oss

Psykiatri Södra Stockholm är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi erbjuder landstingsdriven psykiatrisk specialistvård för dig som bor i Stockholms län. 

Våra enheter finns i stadsdelarna Enskede, Årsta, Vantör, Farsta, Skarpnäck, Södermalm samt i kommunerna Nacka och Haninge. Antalet invånare i området är cirka 580 000 och hos oss arbetar ungefär 700 personer.

Verksamheten är organiserad i tre verksamhetsområde,
Sektion för psykosvård  
Sektion för allmän psykiatrisk heldygnsvård
Sektion för allmän psykiatrisk öppenvård

Öppenvården är uppdelad i fem diagnosgrupper och dess är;

1) Psykossjukdomar
2) Affektiva sjukdomar
3) Ångestsyndrom
4) Personlighetssyndrom
5) Neuropsykiatriska funktionshinder

I vår verksamhet finns en mottagning för unga vuxna (18-23 år), en jour- bedömnings- och konsultationsenhet samt en äldrepsykiatrisk mottagning. 

Vårdavdelningarna delas in i två specialiteter: Psykosvård och allmänpsykiatrisk heldygnsvård inklusive en äldrepsykiatrisk vårdavdelning. 

Vårdprocesser för respektive diagnos och den individuella vårdplanen utgöra grunden för allt vårdarbete och bygger på professionell kunskap och erfarenhet samt den enskildes och närståendes delaktighet.