Öppenvård

Till en psykiatrisk specialistmottagning kommer du för att träffa en läkare eller en specialist inom psykiatri.

Inom Psykiatri Södra Stockholm har vi flera mottagningar som är specialiserade på olika typer av diagnoser.

För konsultation, bedömning samt ställningstagande till vård hos oss ska du kontakta Psykiatrisk jourmottagning Rosenlund. 

Väntar du på vård?

Information till dig som står i kö, på väntelista eller på annat sätt väntar på att få utredning eller behandling.

Den här broschyren hjälper dig med tips på vad du kan göra medan du väntar på vård.