Studentorganisationer

Inom utbildningsverksamheten samordnas den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärande i arbete (LIA).

En adjungerad klinisk adjunkt (AKA) med koppling till Ersta Sköndals högskola finns för att säkra kvalitet på VFU och en samordnare finns med motsvarande uppdrag för APL/LIA.

På varje vårdenhet finns en huvudhandledare för skötare-/ och sjuksköterskestudenter.

Handledare utses till en eller flera studenter. Fokus för VFU och APL/LIA är studentcentrerat, interprofessionellt och personcentrerat lärande.

Det interprofessionella arbetet utvecklas där studenter arbetar tillsammans i olika situationer. 

Adjungerad klinisk adjunkt
För sjuksköterskestuderande: Monika Lindqvist, 08-123 415 73
eller Rebecca Bager, 072-232 63 54.

Administrativ samordnare
Övriga studenter: Anders Thorgren, 073-966 05 03

Huvudhandledare
Huvudhandledare för sjuksköterskestudenter och skötare finns på varje Psykiatrisk vårdenhet inom Psykiatri Södra Stockholm.