Vård hos oss

Du är välkommen att kontakta Psykiatrisk jourmottagning Rosenlund för rådgivning.

Du som behöver psykiatrisk hjälp bör i första hand vända dig till din husläkare eller vårdcentral. Ofta kan du snabbt få bra hjälp redan där. Skulle din husläkare bedöma att du behöver mer hjälp så kan de hänvisa dig till oss - vi är specialister inom psykiatrisk vård. 

Det här händer när du kommer till oss

För att kunna bedöma vilken vård du behöver så gör vi en utredning av dina symtom och de besvär du har. När utredningen är klar föreslår din behandlare en lämplig och tillgänglig behandling. 

Akut psykiatrisk specialistvård för dig över 18 år, alla dagar 8-22

Psykiatrisk jourmottagning Rosenlund erbjuder bedömning, utredning och rådgivning. Vi tar emot inbokade besök, vid behov hänvisar vi till rätt vårdinstans, till exempel din vårdcentral. Är du i behov av recept eller läkarintyg så vänder du dig till din vårdcentral.

Om du redan har en pågående kontakt med någon inom psykiatrin skall vända dig till den kontakten.

Väntar du på vård?

Information till dig som står i kö, på väntelista eller på annat sätt väntar på att få utredning eller behandling.

Den här broschyren hjälper dig med tips på vad du kan göra medan du väntar på vård.