Stöd till barn

Vi som arbetar inom den psykiatriska vården är skyldiga att ge råd och stöd inte bara till dig som patient utan också till dina barn.

När du blir sjuk så ändras oftast din familjesituation. Du kanske inte kan fungera som förälder på samma sätt som förut.

För ditt barn kan det innebära:

 • Oro för dig
 • Du kanske förändras eller ligger på sjukhus
 • Rollerna i er familj förändras
 • Era rutiner ändras
 • Om du är sjukskriven så kanske ni får sämre ekonomi
 • Du har mindre tid och ork för barnen.

Du som är förälder eller vårdnadshavare på annat sätt är välkommen att prata om dina och ditt barns behov med din behandlare. Du kan också kontakta våra barnombud eller barnsamordnare.

Barnsamordnare och barnombud 

Alla enheter inom Psykiatri Södra Stockholm har utsedda barnombud, vilka jobbar särskilt med att ge stöd till barn.

Barnsamordnaren och barnombuden ser till att:

 • Lagar och förordningar följs
 • All personal har ett barn- och familjeperspektiv i mötet med dig som patient
 • Barnens behov uppmärksammas
 • Barnperspektivet hålls levande i det dagliga arbetet
 • Samverkan fungerar med stadsdelar, kommuner och övriga samarbetspartner.

De stöttar också dig som patient i din föräldraroll och ger stöd till kollegor i att möta dig som förälder och inte bara som patient. Vill du veta mer så är du välkommen att tala med din behandlare, eller fråga efter vem som är barnombud på din enhet. 

Vi har också en barnsamordnare som har i uppdrag att stärka barnperspektivet inom hela vår verksamhet, se rubriken Kontakt i kolumnen till höger. Tänk dock på att aldrig skicka patientuppgifter som fullständigt namn eller personnummer via e-post.

Inom Psykiatri Södra Stockholm erbjuder vi

 • Föräldrastödjande samtal
 • Samtal med barn och föräldrar
 • Metoden Föra Barnen på tal
 • Metoden Beardslees familjeintervention

Dessutom har vi sex stycken teams som samverkar kring patienter som väntar barn eller som nyligen har blivit föräldrar. Välkommen att fråga på din lokala mottagning om du vill veta mer.