Kontakta administrationen på Psykiatri Södra Stockholm

Söker du kontakt med Psykiatri Södra Stockholms administration hittar du nedan kontaktvägar till oss. 

Post- och besökstadress till administrationen

Psykiatri Södra Stockholm 
Tideliusgatan 12, plan 6
118 69 Stockholm

Telefon: 08-123 400 00 (växel) måndag-fredag 08.00-17.00.
E-post: psyksodra.registrator.slso@sll.se

Vi läser och besvarar e-post alla helgfria vardagar 08.30-16.30.

För akut vård

Du som behöver akut psykiatrisk hjälp är välkommen att kontakta
Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund alla dagar kl. 8-22.

Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund 

Tideliusgatan 22, 1 tr
118 95 Stockholm 

Telefon växel: 08-123 415 00 
Telefon jour: 08-123 415 80 
Telefon egen anmälan: 08-123 415 33

Viktig information om e-post

Tänk på att du aldrig ska skicka patientinformation via e-post. Skicka aldrig känsliga uppgifter som till exempel personnummer eftersom vi inte kan garantera sekretess. Använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänsten vid kontakt med din mottagning.