Heldygnsvård

Heldygnsvården är både en möjlighet och säkerhet för dig som patient. Inom heldygnsvården är du inlagd på en avdelning och kan få en högre grad av omvårdnad och behandling när det behövs.

Inom heldygnsvården vårdas du endast en begränsad tid, alltifrån en dag till några veckor. På avdelningarna arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare. Det finns ofta även kuratorer och arbetsterapeuter kopplade till verksamheterna.

I heldygnsvården vistas personer oftast frivilligt men ibland är frivillig vård inte möjlig och då kan i vissa fall vård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, bli nödvändig.

När krisen har lagt sig blir du utskriven från heldygnsvården och kan få fortsatt hjälp och stöd inom en öppenvårdsmottagning. Målet är att du ska få hjälp att tillfriskna så pass mycket att du kan avsluta din behandling hos oss.

Psykiatrisk avdelning Gubbängen

Lingvägen 125
122 45 Enskede
Telefon: 08-123 413 10           

Psykiatrisk avdelning 20, Nacka sjukhus

Inriktning allmänpsykiatri
Nacka sjukhus

Besöksadress, huvudentré: Lasarettsvägen 6, 131 45 Nacka
Post- och leveransadress: Lasarettsvägen 9, 131 45 Nacka

Tel: 08-123 684 20

Psykiatrisk avdelning 30, Nacka sjukhus

Inriktning psykos
Nacka Sjukhus

Besöksadress, huvudentré: Lasarettsvägen 6, 131 45 Nacka
Post- och leveransadress: Lasarettsvägen 9, 131 45 Nacka

Tel: 08-123 684 30

 

Psykiatrisk avdelning 31, Nacka sjukhus

Inriktning äldrepsykiatri
Nacka sjukhus

Besöksadress, huvudentré: Lasarettsvägen 6, 131 45 Nacka
Post- och leveransadress: Lasarettsvägen 9, 131 45 Nacka

Tel: 08-123 686 50 

Psykiatrisk avdelning 32, Nacka sjukhus

Inriktning äldrepsykiatri
Nacka sjukhus

Besöksadress, huvudentré: Lasarettsvägen 6, 131 45 Nacka
Post- och leveransadress: Lasarettsvägen 9, 131 45 Nacka

Tel: 08-123 686 60

Psykiatrisk avdelning 40, Nacka sjukhus

Inriktning bipolär/affektiv
Nacka Sjukhus

Besöksadress, huvudentré: Lasarettsvägen 6, 131 45 Nacka
Post- och leveransadress: Lasarettsvägen 9, 131 45 Nacka

Tel: 08-123 684 40

 

Psykiatrisk avdelning 50, Nacka sjukhus

Inriktning allmänpsykiatri
Nacka Sjukhus

Besöksadress, huvudentré: Lasarettsvägen 6, 131 45 Nacka
Post- och leveransadress: Lasarettsvägen 9, 131 45 Nacka

Tel: 08-123 684 50

 

Psykiatrisk avdelning 60, Nacka sjukhus

Inriktning allmänpsykiatri
Nacka Sjukhus

Besöksadress, huvudentré: Lasarettsvägen 6, 131 45 Nacka
Post- och leveransadress: Lasarettsvägen 9, 131 45 Nacka

Tel: 08-123 684 60

 

Psykiatrisk avdelning 70, Nacka sjukhus

Inriktning allmänpsykiatri
Nacka sjukhus

Besöksadress, huvudentré: Lasarettsvägen 6, 131 45 Nacka
Post- och leveransadress: Lasarettsvägen 9, 131 45 Nacka
 
Tel: 08-123 684 70

Psykiatrisk avdelning 72, Nacka sjukhus

Inriktning allmänpsykiatri
Nacka sjukhus

Besöksadress, huvudentré: Lasarettsvägen 6, 131 45 Nacka
Post- och leveransadress: Lasarettsvägen 9, 131 45 Nacka
 
Tel: 08-123 686 80

Psykiatrisk avdelning Södermalm

Inriktning psykossjukdomar

Tideliusgatan 26                         
118 69 Stockholm
Telefon: 08 123 415 90

Psykiatrisk avdelning Ytterö

Inriktning psykossjukdomar

Nykroppagatan 35                    
123 32 Farsta  
Telefon: 08-123 415 20