För vårdgivare och samarbetspartner

Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund är Psykiatri Södra Stockholms remissportal.

Du som är vårdgivare och vill remittera en patient till oss är välkommen att göra det via journalsystemet TakeCare. Du skickar remissen till Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund. Telefon för bokning av akuta besök görs till Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund.

Även om det inte föreligger remisstvång för psykiatrisk vård på specialistnivå är det oftast lämpligt att första bedömning och remittering sker inom primärvården.

Remisser i pappersform ställs till:
Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund
Tideliusgatan 22, 1tr
118 69 Stockholm

Vägledning för remiss

Vägledningsdokument för Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Socialtjänst, BUP och Kvinnoklinken angående remiss till Jour-, bedömnings- och konsultationsenheten Rosenlund (JBK) inom Psykiatri södra Stockholm, gällande gravida kvinnor och nyblivna föräldrar med psykisk sjukdom.