För vårdgivare och samarbetspartner

Psykiatrisk jourmottagning Rosenlund är Psykiatri Södra Stockholms remissportal.

Du som är vårdgivare och vill remittera en patient till oss är välkommen att göra det via journalsystemet TakeCare. Du skickar remissen till Psykiatrisk jourmottagning Rosenlund. Telefon för bokning av akuta besök görs till Psykiatrisk jourmottagning Rosenlund.

Även om det inte föreligger remisstvång för psykiatrisk vård på specialistnivå är det oftast lämpligt att första bedömning och remittering sker inom primärvården.

Remisser i pappersform ställs till:
Psykiatrisk jourmottagning Rosenlund
Tideliusgatan 22, 1tr
118 69 Stockholm

Vägledning för remiss

Vägledningsdokument för Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Socialtjänst, BUP och Kvinnokliniken angående remiss till Jour-, bedömnings- och konsultationsenheten Rosenlund (JBK) inom Psykiatri södra Stockholm, gällande gravida kvinnor och nyblivna föräldrar med psykisk sjukdom.