Utbilda dig hos oss

Vi tar emot studenter från olika utbildningar

Sjuksköterskor i grundutbildning, sjuksköterskor i specialistutbildning och skötarelever från gymnasieskolor samt vuxenutbildningar. Vi tar också emot studenter från yrkeshögskolor, medicinska sekreterare, psykologstudenter, socionomstudenter och sjukgymnaststudenter.

AT-läkare/vikarierande underläkare

Du kan göra din AT-tjänst inom verksamheten. Det går också att söka vikariat som underläkare, så kallad vikarierande underläkare, vilket kan vara intressant om du tänkt dig att senare specialisera dig inom psykiatri. Läs mer under rubriken till vänster "Vikariera som underläkare".