Rapporter

Rapporter från Forsknings- och utvecklingsenheten (FoU)

Sex och psykiatri, en kunskapsöversikt
Aurora Brännström, 2014

Patienters erfarenheter av våldsutsatthet och av hur dessa erfarenheter hanteras i psykiatrin
"Den där knuten måste liksom knytas upp" 
Amanda Ljungberg, 2014

Dörrar och lås inom heldygnsvården 
"Jag har väskan bredvid huvudet när jag sover"
Åsa Pehrsson, 2014

Rösthörares upplevelser av att leva med rösthallucinationer 
"Med rösthörares ord"
Aurora Brännström, 2013 

Personalens syn på brukarinflytande i psykiatrin - Tankar och erfarenheter från kliniskt verksam personal
Jonas Pils, 2011

Att arbeta evidensbaserat - en introduktion. Om erfarenhet, praktik och vetenskap
Alain Topor & Anne Denhov, 2008

Hjälpande relationer i psykiatrisk vård - en litteraturöversikt
Anne Dehov, 2008

Att bruka mediciner i sin återhämtning
Patricia Deegan, 2007

Återhämtning - en introduktion. Återhämtning vad är det? Hur är den möjlig?
Alain Topor & Klas Sundström, 2007