Behandling av adhd

Adhd kan behandlas med läkemedel, psykologisk behandling och andra insatser. Du och vårdpersonalen diskuterar tillsammans fram vilken behandling som passar dig bäst.

Att ha adhd innebär att man kan ha problem med att:

• koncentrera sig
• reglera sin energinivå
• kontrollera sina impulser.

Du som har adhd kan känna igen dig i något av det här eller i allt. När det gäller energi- nivån kan man vara antingen överaktiv eller underaktiv.

Adhd betyder ”brist på uppmärksamhet och överaktivitetssyndrom”. Det är en förkortning av engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder. I dagligt tal säger man ibland add för de som har adhd utan att vara överaktiva.

Besvären kan minska

Orsakerna till adhd är inte helt kända men forskning tyder på att det är ärftligt.För en del kan svårigheterna minska med åren, när man hittar strategier för att hantera olika situationer. Besvären kan också lindras med läkemedel, psykologisk behandling, kunskap om diagnosen och olika hjälpmedel.

Många som har adhd har även andra svårigheter. Det kan vara sömnproblem, depression, ångest, ätstörningar, missbruk och andra sjukdomar som har samband med stress eller autism. Om du upplever problem inom flera områden kan du få utredning och hjälp även för det. 

Läkemedel

Det finns flera läkemedel som kan hjälpa vid adhd. Vilken medicin och dos som fungerar bäst är individuellt. Det behöver provas ut i nära samråd mellan dig och din läkare.

Ofta provar man först ett centralstimulerande läkemedel. En del behöver också medicin mot sömnproblem.

En del mediciner verkar snabbt. Andra kan ta flera veckor innan de ger full effekt.

Om du får medicin kommer du att få träffa en sjuksköterska eller läkare för att regelbundet följa upp effekten och eventuella biverkningar av medicinen. Ändra inte själv på din medicinering utan att prata med vårdpersonalen först.

Psykologisk behandling 

Psykologisk behandling kan vara ett sätt att minska problem som beror på adhd. Våra mottagningar erbjuder oftast så kallad kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp.

Behandlingen kan se olika ut. För det mesta fokuserar den på de svårigheter som är vanligast vid adhd:

  • att upprätthålla strukturer
  • att organisera
  • att reglera känslor och impulsivitet.

Vad händer sen? 

Många som får behandling för adhd mår bättre. Om de insatser du får inte hjälper behöver du och din behandlare diskutera det. Din behandling behöver kanske ändras eller kompletteras. Du kan också behöva få mer utredning för andra problem.