Utökad utredning

Efter basutredningen har du fått en preliminär diagnos. Nästa steg är att du får göra en utökad utredning som kan visa om du har den diagnos vi tror.

Varför?

Syftet med den utökade utredningen är att du ska få en förklaring till dina symtom och få veta vilka behandlingar som kan hjälpa dig.

När?

Den utökade utredningen påbörjas oftast direkt efter eller vid samma besök som basutredningen avslutas. I vanliga fall ingår mellan ett och tre besök i den utökade utredningen.

Var?

Du får göra den utökade utredningen på samma mottagning där du gjort basutredningen, eller på en annan enhet inom vuxenpsykiatrin.

Hur?

Den utökade utredningen bygger på basutredningen. Resultatet från de båda utredningarna kommer att vägas samman och analyseras av en läkare som ställer diagnos. Läkaren gör även en bedömning om du kan ha något annat sjukdomstillstånd som behöver utredas mer.

Precis som i basutredningen kommer du att få fylla i ett formulär där du får skatta dina besvär. Det kan ofta göras hemifrån via datorn. Du får då en kod så att du kommer åt formuläret via internet. Om det inte fungerar för dig hittar vi en annan lösning.

Du kan också få en remiss för att lämna blodprov om du inte gjort det nyligen. Detta eftersom psykiska problem ibland kan ha andra orsaker än psykisk sjukdom, till exempel rubbning av ämnesomsättningen. Skulle proverna visa på något avvikande kommer en läkare föreslå lämplig behandling.

I basutredningen fick du svara på frågor om alkoholvanor och bruk av droger. I den utökade utredningen ingår ofta fler frågor. De kan även kompletteras med ett drogtest då du får lämna urinprov. Anledningen är att skadligt bruk av alkohol och droger kan vara en orsak till psykiska problem, och du då kan behöva behandling även för det.

Vad händer sen?

När utredningen är färdig och du har fått din diagnos kommer du att få erbjudande om lämplig behandling. Du kan till exempel få behandling hos:

  • Vårdcentral eller husläkarmottagning
  • Mottagning inom vuxenpsykiatrin
  • Internetpsykiatrin

Om du ska få din behandling där du gjort den utökade utredningen är nästa steg ett möte där du och personalen tillsammans gör en plan för din fortsatta vård.