Behandling vid autismspektrum

Autismspektrum är ett samlingsbegrepp för flera olika tillstånd, bland annat autism och Aspergers syndrom. Det brukar förkortas ASD, från engelskans Autism Spectrum Disorder.

Ibland används även begreppen autismspektrumtillstånd (AST) och autistiskt syndrom. Du som har ASD kan få hjälp av både vuxenpsykiatrin och Habilitering & Hälsa.

Behandling hos psykiatrin

ASD behandlas inte med läkemedel eller terapi inom psykiatrin. Däremot kan du få behandling för andra svårigheter. Det kan till exempel vara sömnproblem, depression, ångest, adhd eller tvångssyndrom. Prata med vårdpersonalen om du har fler svårigheter så kan du få utredning och behandling även för dem.

Våra mottagningar erbjuder utbildning om ASD i grupp, både för dig som patient och dina närstående. Utbildningen ger dig kunskap och hjälper dig att förstå dina utmaningar och klara olika saker i vardagen. Vårdpersonalen kan hjälpa dig att planera möten med andra myndigheter eller med din arbetsgivare. Prata med med din behandlare om du vill ha hjälp med det.

Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa är en del av Region Stockholm. Här kan du som har ASD få stöd för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. I hela Stockholms län finns habiliteringscenter, som har särskilda autismteam. Hos dem kan du få stöd utifrån dina behov och önskemål. Du kan till exempel få:

  • information om din diagnos och vilket stöd du kan få av samhället
  • samtal med kurator eller psykolog om din funktionsnedsättning
  • träffa en arbetsterapeut som kan ge råd om hur du kan strukturera din vardag.

Arbetsterapeuten kan också tipsa om olika typer av hjälpmedel. Det kan till exempel vara appar och andra hjälpmedel för planering eller ett tyngdtäcke om du har sömnproblem.

Du kan få en remiss till Habilitering & Hälsa från oss i psykiatrin, eller ansöka själv via deras webbplats habilitering.se. Söker du själv måste du kunna visa att du har gjort en utredning. Habilitering är alltid gratis.

Aspergercenter

Aspergercenters vuxenteam riktar sig till dig som har ASD utan intellektuell funktionsnedsättning. Här kan du som är 18 år eller äldre gå på föreläsningar och gruppträffar för att lära dig mer om din diagnos och träffa andra som har liknande erfarenheter.

Du kan få remiss till Aspergercenter från ett habiliteringscenter. Aspergercenter har också öppna föreläsningar för patienter och närstående dit man kan gå utan remiss.

Douglas lillasyster Siri klappar Rocky som ligger intill henne i soffan.

Mer om autismspektrum


På 1177 hittar du mer information om autismspektrum och tips på vad du kan göra för att må bättre.