Behandling för beroende

Du kan få behandling för beroende samtidigt som du får behandling för en psykiatrisk diagnos. Behandlingen utformas på olika sätt för olika typer av beroenden. Här beskrivs vad som ingår i behandling för beroende av alkohol, läkemedel och narkotika.

Alkoholberoende

Du och din behandlare arbetar tillsammans för att hitta nya strategier för att hantera vardagen utan alkohol. Vilken behandling som är aktuell för dig beror på hur ditt alkoholberoende ser ut och hur det påverkar din personliga situation.

Läkemedelsbehandling

När du bryter ditt beroende kan du få hjälp att lindra abstinensen med läkemedel. Du kan också få läkemedel som minskar suget efter alkohol och förebygger risken för återfall.

Terapi

Vi erbjuder beteendeinriktad terapi som hjälper dig att bryta gamla mönster och hitta strategier för att hantera alkohol. Du får hemuppgifter som är en viktig del av behandlingen. Behandlingen kan ske enskilt eller i grupp.

Läkemedelsberoende

Om du är beroende av ett läkemedel gör du och din behandlare en plan för att trappa ner det aktuella läkemedlet. Du kan få behandling för beroende av läkemedel på en psykiatrisk mottagning eller någon av Beroendecentrums mottagningar.

TUB-mottagningen erbjuder hjälp till dig som är beroende av lugnande läkemedel, sömnmedel eller smärtstillande medel utan att samtidigt vara beroende av alkohol eller använda andra droger. TUB står för Terapi och utvärdering av beroendeframkallande läkemedel.

Narkotikaberoende 

Behandling för beroende av narkotika erbjuds på våra beroendemottagningar. För cannabis respektive opioider har vi särskilda program.

Cannabis

Cannabisprogrammet erbjuder individuella samtal en till tre gånger i veckan. Under behandlingen lämnar du urinprov regelbundet. Du som är 18–25 kan få hjälp att sluta med cannabis via nätet. Då kommer du till Livsstilsmottagningen för läkarbesök och provtagning i början och slutet av behandlingen. Däremellan gör du uppgifter på dator eller mobil och har kontakt med en psykolog via nätet. Behandlingen pågår under tre månader.

Opioider

Du som är beroende av morfin, heroin eller andra opioider kan få läkemedelsassisterad behandling. Du får också en långsiktig rehabilitering där vi hjälper dig att komma ifrån ditt beroende, få en stabilare social situation och bättre fysisk och psykisk hälsa. Du får bland annat tillgång till terapi och friskvård. Behandlingen finns inom Beroendecentrum Stockholms metadonsektion och på våra beroendemottagningar.

Tobaksberoende

Våra mottagningar erbjuder stöd till dig som vill sluta med tobaksrökning. Om du behöver kan du få behandling med nikotinplåster eller andra läkemedel som minskar röksuget. Sluta Röka-linjen ger stöd via telefon för dig som vill sluta röka. 

Återfallsprevention och uppföljning

Att undvika återfall är en viktig del av din behandling. Därför gör du och din behandlare tillsammans en plan för hur du ska undvika återfall. Du och vårdpersonalen gör också tillsammans regelbundna uppföljningar av din behandling. Om din behandling behöver ändras pratar du om det med din behandlare. Du kan också behöva utredas för andra problem.

Mamma kramar dotter

Mer om beroende


​På 1177 hittar du mer information om beroende och vad du kan göra för att må bättre.