Utökad utredning vid depression

Basutredningen tyder på att dina besvär kan bero på en depression. Du har därför blivit erbjuden att göra en utökad utredning som kan visa om du har en depression eller inte.

Varför görs en utökad utredning?

Syftet med den utökade utredningen är att du ska få en förklaring till dina besvär. Då kan du få veta vilka behandlingar som kan hjälpa dig.

Den utökade utredningen påbörjas så snart som möjligt efter att basutredningen är avslutad. Det tar mellan ett och tre besök att göra utredningen. Väntetiden varierar. För det mesta görs den utökade utredningen på samma ställe som du gjort basutredningen.

Hur går utredningen till?

Den utökade utredningen bygger på basutredningen. Resultaten från utredningarna vägs samman och analyseras av en läkare som ställer diagnos. Läkaren bedömer också om du kan ha någon annan sjukdom som behöver utredas. Ta gärna med en närstående på besöken. Att ha med någon du känner kan vara ett bra stöd.

Självskattning och intervju

Precis som under basutredningen får du fylla i formulär där du värderar (skattar) dina besvär med hjälp av så kallade skattningsskalor. Det handlar bland annat om hur svårt du har det när det gäller nedstämdhet, sömn och koncentration.

En viktig del av utredningen består av en intervju. I den får du bland annat svara på frågor som utgår från dina självskattningar. Du får också svara på frågor om din sjukdomshistoria. Syftet är att ta reda på vilka symtom du har, hur de utvecklats över tid och annat som kan påverka hur du mår.

Provtagning

Om du inte lämnat blodprov nyligen får du göra det. Blodprov tas eftersom vissa kroppsliga sjukdomar kan ge symtom som påminner om depression.
I utredningen ingår frågor om alkoholvanor och droger. Du kan också få göra ett drogtest. Anledningen är att alkohol och droger kan göra att depressionen blir värre och svårare att behandla.

Behandling och uppföljning

När utredningen är färdig går läkaren igenom den tillsammans med dig. Om den visar att du har en depression blir du erbjuden behandling. Du kan få behandling hos oss inom psykiatrin eller hos en vårdcentral, om du har en lindrigare depression.

Om utredningen inte visar att du har en depression kan du få remiss till en vårdcentral för att få behandling för dina symtom där.

Mer om behandling vid depression

Mer om depression


På 1177 hittar du mer information om depression och tips på vad du kan göra för att må bättre.